Σύνδρομο TTTS

Σύνδρομο TTTS (Εμβρυο – εμβρυικής Μετάγγισης TTTS) είναι επιπλοκή που αφορά μόνο τα μονοχοριακα δίδυμα και είναι η πιο συχνή αιτία εμβρυικής απώλειας και αναπηρίας στα μονοχοριακά δίδυμα.

Μονοχοριακά Δίδυμα

Τα μονοχοριακά διδυμα μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα και υπάρχει μόνο μία μεμβράνη χορίου ανάμεσά τους. Κάθε μωρό εχει τη δική του αμνιακή μεμβράνη , οπότε και βρίσκονται σε διαφορετικο σάκο. [...]