Ιατρική Εμβρύου

Η Ιατρική Εμβρύου ή Περιγεννητική Ιατρική συνίσταται στη σωστή παρακολούθηση και φροντίδα της εγκύου και του εμβρύου τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης, όσο και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα αμέσως μετά από τον τοκετό. Στόχος της Ιατρικής Εμβρύου είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής φροντίδας για τη μητέρα, το έμβρυο και το νεογνό.

  • Πρόωρη διάγνωση εμβρυικών ανωμαλιών
  • Εξέταση χρωμοσωμικών ανωμαλιών
  • Ανάπτυξη ασφαλέστερων τεχνικών για την προγεννητική διάγνωση
  • Ενδομήτρια χειρουργική εμβρύου
  • Πρόβλεψη και πρόληψη της θνησιμότητας
  • Πρόβλεψη και πρόληψη της πρόωρης γέννησης
  • Πρόβλεψη και πρόληψη προεκλαμψίας
  • Επίλυση προβλημάτων στις πολύδυμες κυήσεις

Η προ της σύλληψης αλλά και κατά τη διάρκεια της κύησης φροντίδα, έχει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της κύησης, στην πρόληψη προβλημάτων υγείας, στη μείωση της μητρικής και εμβρυικής θνησιμότητας, των συγγενών ανωμαλιών, της προωρότητας, και στην καλή υγεία του νεογνού και της μητέρας.

Start typing and press Enter to search