Λεπτομερές Υπερηχογράφημα
Καρδιαγγειακού Συστήματος Εμβρύου

Ενδείξεις για εμβρυική υπερηχοκαρδιογραφία:

Στις 11-14 εβδομάδες

 • Αυχενική διαφάνεια ≥ 3,5 χιλιοστά
 • Υποψία καρδιακής ανωμαλίας κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο
 • Προηγούμενο ιστορικό παιδιού / παιδιών με σοβαρή καρδιακή βλάβη (π.χ. μετάθεση μεγάλων αγγείων, σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς)
 • Όλες οι γυναίκες με κίνδυνο ≥ 1: 300 (στις 12 εβδομάδες) χωρίς περαιτέρω προγεννητικό έλεγχο (πχ. CVS)

Στις 20-24 εβδομάδες                                              

 • Υποψία καρδιακής ανωμαλίας κατά την υπερηχογραφική εξέταση
 • Αυξημένη αυχενική διαφάνεια (πάνω από 95η εκατοστιαία θέση) ή παλινδρόμηση ροής τριγλώχινας βαλβίδας στις 11-13 εβδομάδες
 • Ανάστροφη ροή στο φλεβώδη πόρο στις 11-13 εβδομάδες
 • Εμβρυικός ύδρωπας
 • Μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις
 • Οικογενειακό ιστορικό (μητέρα, πατέρας, παιδί / έμβρυο) με συγγενή καρδιοπάθεια
 • Ιστορικό γονιδιακής ανωμαλίας
 • Συγγενείς λοιμώξεις
 • Έκθεση σε γνωστές τερατογόνες ουσίες κατά την κύηση
 • Ινσουλινοεξαρτώμενη διαβητική μητέρα
 • Επιληπτική μητέρα σε αντι-επιληπτική αγωγή
 • Μητρικά αντι-Ro, αντι-La αντισώματα (νόσοι κολλαγόνου)

H έγκαιρη διάγνωση και ο εντοπισμός εγκύων υψηλού κινδυνου για συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελεί σημαντική πρόοδο στον τομέα της προγεννητικής διάγνωσης.

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες απαντώνται σήμερα σε ποσοστό περίπου 8-9 ανάμεσα σε 1000 ζώντες γεννήσεις. Εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές ανωμαλίες στο έμβρυο και συνεπώς ο προγεννητικός εντοπισμός τους κάνει δυνατή την καλύτερη συμβουλευτική προς το ζευγάρι και βελτιώνει σημαντικά το περιγεννητικό αποτέλεσμα.

Ποιές είναι οι πιο συχνές συγγενείς καρδιοπάθειες;

 • Ελλείματα μεσοκοιλιακού διαφράγματος (3,5 σε 1000 γεννήσεις)
 • Ελλείματα μεσοκολπικού διαφράγματος
 • Στένωση πνευμονικής βαλβίδας
 • Στένωση ισθμού αορτής
 • Στένωση αορτικής βαλβίδας
 • Τετραλογία Fallot
 • Μετάθεση μεγάλων αγγείων
 • Ανωμαλία Ebstein
 • Σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας
 • Κοινός αρτηριακός κορμός
 • Συγγενείς όγκοι της καρδιάς
 • Μυοκαρδιοπάθειες
 • Αρρυθμίες
 • Διπλή έξοδος δεξιάς κοιλίας (0,15 σε 1000 γεννήσεις)

Ποιοί είναι οι παράγοντες κινδύνου για συγγενείς καρδιοπάθειες από τη μητέρα και το έμβρυο;

Μητρικοί παράγοντες κινδύνου

 • Οικογενειακό ιστορικό συγγενούς καρδιοπάθειας
 • Διαταραχές του μεταβολισμού (πχ. διαβήτης )
 • Έκθεση σε τερατογόνες ουσίες
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
 • Παχυσαρκία

Παράγοντες από το έμβρυο

 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
 • Εξωκαρδιακές δομικές ανωμαλίες (10-20%)
 • Εμβρυϊκή καρδιακή αρρυθμία (1%)
 • Υποψία καρδιακής ανωμαλίας σε υπερηχογραφικό έλεγχο ρουτίνας (50%)
 • Αυξημένη αυχενική διαφάνεια (>3,5mm)
 • Μονοχοριονικά δίδυμα
Το Κέντρο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο καρδιολόγο για παραπομπή, περαιτέρω συμβουλευτική και αξιολόγηση των περιστατικών.

Start typing and press Enter to search