Βιοψία Χοριακών Λαχνών /Τροφοβλαστικού Ιστου (CVS)

Τι είναι η βιοψία χοριακών λαχνών;

Πρόκειται για διαγνωστική δοκιμασία και περιλαμβάνει την εξέταση των χοριακών λαχνών (ιστός του πλακούντα). Τόσο το μωρό όσο και ο πλακούντας προέρχονται από τα ίδιο γενετικό υλικό και έτσι τα χρωμοσώματα που υπάρχουν στα κύτταρα του πλακούντα είναι τα ίδια με εκείνα του μωρού.

Πότε διεξάγεται αυτή η δοκιμασία;

Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν η βιοψία λαχνών γίνεται πριν από τις 10 εβδομάδες υπάρχει μικρός κίνδυνος δομικών ανωμαλιών στο έμβρυο, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα. Προκειμένου να εξαλειφθεί αυτός ο κίνδυνος, η δοκιμασία CVS δεν διεξάγεται πριν από τις 11 εβδομάδες κύησης, με προτεινόμενη μέγιστη ηλικία κύησης τις 15 εβδομάδες.

Πώς γίνεται η βιοψία;

Υπο υπερηχογραφικό έλεγχο, αξιολογείται η ακριβής θέση του πλακούντα και δίνεται τοπικό αναισθητικό στο δέρμα. Μία πολυ λεπτή βελόνα (βελόνα βιοψίας) διέρχεται κατόπιν διαμέσω του δέρματος της κοιλίας της μητέρας και λαμβάνεται δείγμα χοριακών λαχνών από τον πλακουντα.
Η δοκιμασία διαρκει λίγα λεπτά και αμέσως μετά τη λήξη της ακούμε την καρδιά του εμβρύου.

Τι πρέπει να περιμένω μετά τη βιοψία;

Αναμένεται τα δύο πρώτα 24ωρα να νιώσετε πόνους περιόδου ή ακόμα πόνο στην κατώτερη κοιλιακή χώρα. Είναι φυσιολογικό, όπως επίσης φυσιολογικό είναι κάποιες φορές να περιγράφεται σταγονοειδής κολπική αιμόρροια.
Πολλές φορές βοηθάει η λήψη κάποιου απλού και ασφαλούς για την εγκυμοσύνη παυσίπονου δισκίου όπως είναι η παρακεταμόλη (Depon).
Δεν είναι φυσιολογικό να νιώσετε οξύ κοιλιακό άλγος, να έχετε πυρετό ή κολπική αιμορραγία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

Πότε είναι τα αποτελέσματα στη διάθεση μου;

Τα αποτελέσματα για χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως είναι το σύνδρομο Down είναι συνήθως διαθέσιμα σε δύο με τρεις ημέρες (PCR). Ο καρυότυπος του εμβρύου (καλλιέργεια) και πληροφορίες για άλλες ανωμαλίες/ σύνδρομα είναι διαθέσιμα σε 2 εβδομάδες από τη λήψη του ιστού. Μόλις έχουμε τα αποτελέσματα θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί σας.

Πρόκειται για διαγνωστικό τεστ με 100% αποτέλεσμα;

H βιοψία χοριακών λαχνών είναι διαγνωστικό τεστ. Παρόλα αυτά όμως σε 0,5% των περιπτώσεων μπορεί να μην έχουμε αποτέλεσμα λόγω πλακουντιακού μωσαικισμού. Σε αυτή την περίπτωση το εργαστήριο θα μας ζητήσει επαναληπτική επεμβατική δοκιμασία, συνήθως αμνιοπαρακέντηση γύρω στις 16 εβδομάδες κύησης.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη μητέρα και το έμβρυο από τη δοκιμασία αυτή;

O κίνδυνος αποβολής όπως περιγράφεται από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι της τάξης του 1 / 1000 και έιναι ίδιος με τον κίνδυνο αποβολής από την αμνιοπαρακέντηση. Η αποβολή οφείλεται σε ατύχημα κατά τη δοκιμασία και συνεπώς αν είμαστε ευχαριστημένοι από τη διαδικασία και ακούσουμε τον εμβρυικό καρδιακό ρυθμό αμέσως μετά τη βιοψία είμαστε καθυσηχασμένοι ότι όλα πήγαν καλά. Σε κάθε περίπτωση η αποβολή συνδεόμενη με τη βιοψία αναμένεται μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες από τη διαδικασία.
Περιγράφεται σε πολύ μικρό ποσοστό κίνδυνος μητρικής λοίμωξης (1 στα 1000) και για αυτό συνίσταται καταγραφή της μητρικής θερμοκρασίας για τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα. Σε περίπτωση εμπυρέτου συνίσταται κλινική εκτίμηση και πιθανή έναρξη αντιβιωτικής αγωγής.

Start typing and press Enter to search